Základní a opakované školení řidičů manipulačních vozíků s vlasním pohonem se provádí na základě zákona č. 262, 309/2006 Sb - Zákoník práce a ČSN 268805, ČSN EN ISO 3691 - 1-2-3-5-6 atd.

Školení probíhá pod vedením certifikovaného školitele - akreditace u CEO č. 3073 při ČSMM-L Praha a u CEO č.3088 při SZÚ Brno a akreditace u CEO č.3248 při TLO Brno.

Základní rozdělení

  • Skupina I - elekrovozíky
  • Skupina II - ostatní dle pohonu
Podskupiny
A - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačené ručně vedené
B - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
C - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
D - vysokozdvižné ručně vedené
E - vysokozdvižné s pákovým řízením
WI - vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 tun nosnosti
WII - vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 tun nosnosti
G -  vysokozdvižné se zdvihací plošinou - systémové
Z - zvláštní vozíky (např. Manipulátory MANITOU atd.)
 
Rozsah školení

Základní, opakované a rozšíření oprávnění k vydaní - mezinárodní průkaz

  • rozšíření oprávnění skupina I - A, B, C, D (mezinárodní průkaz)
  • rozšíření oprávnění skupina I, II - WI, W2 (mezinárodní průkaz) 
Zavřít
Loading...